สำนักข่าวกลางเกาหลี (เคซีเอ็นเอ) กระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยาง รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในประเทศมากกว่า 2.64 ล้านคน เพิ่มขึ้น 186,090 คน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการยืนยันการแพร่ระบาด เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่จำนวนผู้ป่วยรายวันลดลงต่ำกว่า 200,000 คน

ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเกาหลีเหนือ ตามรายงานของเคซีเอ็นเอ สะสมอย่างน้อย 67 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 0.003% อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลเปียงยางไม่เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง และการยังคงปฏิเสธรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) และเกาหลีใต้ ซึ่งยังคงเดินหน้าเรียกร้อง ให้รัฐบาลเปียงยางเปิดรับความช่วยเหลือ ทำให้หลายฝ่ายยังคงแสดงความสงสัย เกี่ยวกับสถิติทั้งหมดที่มีการเปิดเผยออกมา

อย่างไรก็ตาม รายงานของเคซีเอ็นเอระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 ภายในเกาหลีเหนือ มีแนวโน้มเป็นไปในทางบวกมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารจัดการและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อ และการสืบหาผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างเข้มข้นทั่วประเทศ